Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.4.2024

Vyšetření a potvrzení
Výpis ze zdravotní dokumentace (do 1 hodiny od požádání)800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (do následujícího pracovního dne)600 Kč
Výpis z dokumentace pacienta (do 10 dní od podání žádosti)400 Kč
Předoperační vyšetření pacienta (zákroky mimo zdravotní pojištění) – včetně EKG600 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – bez rozdílu věku či kategorie700 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu700 Kč
Lékařská zpráva pro účely komerčního pojištění (dle časové náročnosti)400-1000Kč
Jiná posouzení zdravotního stavu (provoz plavidel, jeřábnický průkaz, svářečský průkaz)1000 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu1000 Kč
Posudek o zdravotním stavu před přijetím do zařízení sociálních služeb (včetně domovy pro seniory)400 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce či školu v přírodě300 Kč
Posudek o pracovním omezení ze zdravotních důvodů pro úřad práce400 Kč
Zaměstnanecká prohlídka – vstupní/periodická/výstupní (nesmluvní zařízení)1000 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (studiu)250 Kč
Jiné administrativní úkony á 10min150 Kč
Aplikace očkovací látky300 Kč
Boostrix (tetanus, černý kašel, záškrt)700 Kč
FSME immun (klíšťová encefalitida)800 Kč
Havrix 1440 (vir. Hepatitida A)1250 Kč
Výkony na vyžádání pacienta, ke kterým není lékařská indikace
Vyšetření a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce (včetně EKG)600 Kč
Stanovení hladiny CRP z kapilární krve (ukazatel zánětu)150 Kč
Stanovení hladiny hemoglobinu ve stolici iTOKS (okultní krvácení do stolice)300 Kč
EKG na vlastní žádost200 Kč